Skip to main content

Tilsyn 2023

Tilsynsrapport 2023

Vi har i oktober 2023 været tilfældigt udvalgt til tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed.

Resultatet af tilsynet var den bedst mulige vurdering! Hvis det var i skolen, havde det været et 12-tal. I mere officielle termer var konklusionen:

“Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget den 10-10-2023 vurderet, at der på Tuborg Tandklinik er ingen problemer af betydning for patientsikkerheden”

Du finder hele tilsynsrapporten for Tuborg Tandklinik her

Tandlæge og klinikejer, Dina Poulsen udtaler

“Jeg er enormt stolt af mine medarbejdere.

Vi går på arbejde hver dag med en ambition om, at give vores patienter den bedst mulige kvalitetsmæssige behandling. Vi sætter ekstremt høje krav til os selv for at sikre, at hygiejnen, processerne og håndteringen af de materialer vi bruger også sker efter samme høje standard. 

At vi går igennem tilsynet uden én eneste bemærkning gør mig meget stolt af vores klinik og alle dem der er med til at skabe vores den gode patientoplevelse hos os”

Hvad er tilsyn?

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med de danske tandklinikker. Hvert år udvælger styrelsen 80-100 tandklinikker via stikprøver, hvor de så kommer på tilsyn/inspektion. 

Styrelsen for patientsikkerhed spiller en afgørende rolle i Danmark ved at udføre tilsynsbesøg på tandlægeklinikker for at sikre patientsikkerhed og kvalitet i tandplejen. Disse besøg er afgørende for at opretholde de høje standarder inden for sundhedssektoren og for at sikre, at patienter får den bedst mulige pleje.

Tilsynsbesøgene inkluderer en grundig inspektion af klinikfaciliteter for at vurdere hygiejne og sikkerhedsstandarder. Derudover gennemgår Styrelsen for Patientsikkerhed patientjournaler for at verificere, at tandlægerne har fulgt korrekte behandlingsprocedurer og har håndteret patientdata forsvarligt, hvilket skaber gennemsigtighed og beskytter patienternes rettigheder.

Praksisprocedurer og retningslinjer evalueres også, herunder håndtering af medicinsk affald og infektionskontrol, for at minimere risikoen for smitte og sikre, at praksissen lever op til de nødvendige standarder og love.

Tilsynsbesøgene inkluderer desuden en kontrol af uddannelsesniveau og licenser for tandlæger og sundhedspersonale, hvilket er afgørende for at sikre, at de har den nødvendige kompetence til at levere kvalitetsbehandling.

Alt i alt tjener disse aktiviteter til at opretholde og forbedre de høje standarder inden for tandpleje i Danmark, hvilket er af afgørende betydning for sundhedssystemets integritet og patienternes velvære.