Skip to main content

Erklæring om databeskyttelse / privatlivspolitik

Kære Patient

Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling

Beskyttelse af vores patienters personlige informationer/data er noget der har stor betydning for os, og vi tager din sikkerhed meget alvorligt. Derfor har vi nogle klart definerede retningslinjer her på Tuborg Tandklinik, der omhandler hvad vi indsamler af data og hvad vi bruger det til.

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig. Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal i minimum 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.

E-mails der sendes til klinikken

Vi anbefaler, at du ikke sender fortrolige oplysninger over mail, da vi ikke kan garantere sikkerheden der. Så hvis du eksempelvis skal sende CPR-nummer, ser vi helst, at du ringer til os i stedet for, eller bruger vores krypterede online tidsbestilling her på hjemmesiden.

Anmeldelser på google samt trustpilot

Vi vil muligvis gøre brug af dine oplysninger til at sende dig en invitation til at lave en anmeldelse af dit tandlægebesøg hos os. Selve anmeldelsen vil være offentlig på enten Trustpilot eller Google og kan blive vist forskellige steder på vores hjemmeside for at hjælpe andre med at vælge tandlæge.

Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger bliver anvendt til anmeldelser og markedsføring og ikke har mulighed for at fravælge det direkte, bedes du kontakte os.

Ret til indsigt i data eller sletning

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig. Dertil er det også altid muligt at kontakte os og få opdateret eller slettet data. Dog skal vi gøre opmærksom på, at vi er underlagt journalføringslovgivning, hvilket kan gøre, at vi ikke har lovhjemmel til at slette/rette en journal.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående.