Skip to main content

Implantat

Hvornår kan der blive tale om et implantat?

Implantater bruges til permanent erstatning af en eller flere manglende tænder – især i det synlige område, så det kan ses, når du smiler. Det kan også være en fordel at få isat et implantat, hvis du mangler en eller flere kindtænder, så du har problemer med at tygge maden.

Glad dame på tandklinikken

Hvornår er der brug for implantat?

Der kan være mange grunde til, at en naturlig tand ikke står til at redde, og du derfor er nødt til at få isat et implantat.

Har du slået noget af en tand, er det ofte nok at repareret tanden med en fyldning. En fyldning kan, i mange tilfælde, holde sammen på tanden og forhindre, at bakterier trænger ind i sprækken og skader på tanden og nerven. Men er tanden flækket ned under tandkødsranden, kan den sjældent reddes med en fyldning. I tilfælde, hvor det er nødvendigt at fjerne tanden, kan den erstattes med et implantat.

Hvis du lider af paradentose, og derfor har mistet en eller flere tænder, kan implantatet erstatte de manglende tænder. Og har du fået slået en blivende tand ud ved en ulykke, kan et implantat udgøre en udmærket erstatning for den ødelagte tand.

Hvad er et implantat?

Et implantat er, i grove træk, en kunstig tandrod af titanium, der indsættes i kæbeknoglen. Ovenpå implantatet er det muligt at fastgøre en kunstig tand – det kan være en krone, en bro, eller protese. Ved hjælp af en titaniumskrue og et forbindelsesled(abutment), ligeledes af titanium, fastgøres den kunstige tandkrone til selve implantatet.

Grunden til, at implantater er fremstillet af titanium er, at knoglevævet kan vokse ind i tæt kontakt med implantatet. Dette sikrer, at implantatet ikke løsner sig over tid – tværtimod. Når der indsættes et implantat, stimuleres knoglevæksten, så implantatet faktisk kommer til at sidde endnu bedre fast.

Hvordan isættes et implantat?

Hvis du i samråd med din tandlæge vurderer, at en aktuel tand ikke kan reddes, og bør erstattes af et implantat, vil en række undersøgelser blive sat i værk. Disse undersøgelser tjener til udredning af dine tænders, dit tandkøds, og din kæbeknogles sundhedstilstand. På baggrund af disse undersøgelser kan tandlægen vurdere, om det er forsvarligt at opstarte behandlingen. En god mundhygiejne og sundt tandkød er nødvendigt. Knoglen skal være sund og rask, og ikke skrøbelig som følge af knogletab (som for eksempel kan opstå ved strålebehandling) eller andre kæbelidelser.

Tandlægen vil ved samme lejlighed tage røntgenbilleder for at kunne vurdere området implantatet skal indsættes i, således at behandlingen kan planlægges i detaljer. Hos Tuborg Tandklinik anvender vi det nyeste og mest avancerede røntgenudstyr, såvel ortopanrøntgen (panoramarøntgen) som profil- og frontrøntgen.

Vi anvender implantater, af fabrikatet Astra Dentsply Sirona, som er internationalt godkendt og af højeste kvalitet, så vi sikrer os at vores patienters får de bedste implantater.

tandimplantater

Forløbet med implantat

Først indopereres skrue-delen af implantatet. Dette sker ved, at tandkødet forsigtigt lægges til side, hvorpå hullet til skrue-delen bores i kæbeknoglen. Skruen skrues fast, forsynes med en dækskrue, og tandkødet syes sammen.

Efter operationen skal implantat og knogle bruge nogle måneder på at vokse sammen og hele op. Denne helingsproces varierer i tid, alt efter indgrebets størrelse og kæbeknoglens beskaffenhed, typisk 2-6 måneder. Mens din kæbe heler, vil man lave en midlertidig “smiletand”, hvis den tand der mangler var i det synlige felt, eksempelvis i fortandsregionen.

Når kæbe og implantatskrue er vokset sammen, kan det forbindelsesled(et abutment), hvorpå den kunstige tand skal monteres, sættes fast på implantatet. Umiddelbart herefter monteres den krone eller bro, som skal erstatte de oprindelige tænder. Kronen eller broen er fremstillet til at ligne dine eksisterende tænder, så det ser naturligt ud – både facon og farve er tilpasset de tilbageværende tænder.

Piger blinker på tandklinikken

Skal implantatet udskiftes?

Som udgangspunkt kan et implantat holde hele livet, under forudsætning af at man kommer til regelmæssig kontra af sine tænder og implantater. Implantater er en solid løsning, som kan udføres på alle raske mennesker med en fuldt udviklet kæbeben. Hvis man er storryger eller indtager store mængder af alkohol, vil tandlægen være forbeholdende over for at isætte et implantat. Risikoen for, at helingen ikke foregår efter hensigten, er for stor. Derudover fordres det, at du holder en god og forsvarlig mundhygiejne, da der ellers vil være øget risiko for infektioner.

Samme faktorer kan have indvirkning på dit implantats holdbarhed. Så hvis du har fået indopereret et implantat, og ønsker du at det skal holde længe, skal du passe godt på din mund og dine tænder.

Mand er glad på tandklinikken