Skip to main content

Bedøvelse

Smertefri bedøvelse

Det er desværre ikke alle tandbehandlinger, som er smertefri. Hos Tuborg Tandklinik har vi specialiseret os i smertefri bedøvelse. Vi anvender forskellige metoder afhængig af den efterfølgende behandling samt patientens almene sundhedstilstand.

Hvornår skal jeg bedøves?

Hvis tandlægen vurderer, at et indgreb vil være forbundet med smerte og ubehag for patienten, er det mest hensigtsmæssigt at lægge en bedøvelse. Det er eksempelvis de færreste, som kan holde til at få fjernet en visdomstand uden lokalbedøvelse. Vores erfaring er også, at en bedøvelse får patienten til at slappe mere af både mentalt men også i musklerne.

tandeftersyn

Hvilke typer tandlægebedøvelse findes der?

I dag findes der flere forskellige typer bedøvelse, som hver især anvendes, hvor tandlægen skønner at det er mest hensigtsmæssigt. De mest anvendte former for lokalbedøvelse er infiltrationsanalgesi (analgesi = bedøvelse), ledningsanalgesi samt computerbedøvelse også kaldet Step-by-Step teknikken. Den letteste form for bedøvelse er infiltrationsbedøvelse, hvor en lille mængde bedøvelsesvæske sprøjtes ind under huden. Hermed bedøves kun et lille område af gummerne omkring tandens sider. Ved ledningsbedøvelse bedøves nerveforsyningens udspring,og dermed et større område. Denne form for bedøvelse er hensigtsmæssigt ved for eksempel rodbehandlinger eller udtrækning af visdomstænder.

Ved den computerstyrede bedøvelse lægges bedøvelsesvæsken langsomt ud i et område lokalt omkring den enkelte tand, så tandkødet når at tilpasse sig. På den måde undgås smerter i forbindelse med at bedøvelsen lægges, og der kan bruges mindre bedøvelsesvæske, fordi bedøvelsen lægges så præcist. Dette medfører igen, at bedøvelsen varer i kortere tid, med færre gener for patienten.Ved computerbedøvelse anvender vi ikke traditionelle injektionssprøjter, men i stedet et pen-lignende redskab, som holdes tæt på tanden. Redskabet er forsynet med en meget tynd nål, som også er med til at minimerer selve smerten ved stikket.

Kan jeg mærke noget under bedøvelsen?

Når først lokalbedøvelsen er lagt, vil du ikke føle smerter i det pågældende område. Med de typer bedøvelse, som findes i dag, i kombination med yderst målrettede metoder, som den dygtige tandlæge mestrer, vil du være fri for smerter under selve bedøvelsen samt under hele behandlingen.

En af de metoder vi benytter os af er, at først bedøve selve tandkødet og først bagefter selve tanden. Dette gør at vi kan lægge bedøvelsen endnu mere smertefrit.

tandlæge redskaber

Hvornår aftager bedøvelsen?

Ved ledningsanalgesi vil bedøvelsen typisk være længere om at aftage, end ved infiltrationsbedøvelse. Er bedøvelsen derimod lagt som computerstyret bedøvelse, vil det tage kortere tid for bedøvelsen at klinge af. Hvor længe bedøvelsen er om at aftage for den enkelte afhænger meget af, hvor præcist bedøvelsen er lagt, hvor meget bedøvelsesvæske, der er anvendt samt patientens generelle fysiske position. Det er derfor meget individuelt, hvor længe man kan mærke bedøvelsen, men de fleste bedøvelser aftager i løbet af et par timer.

Dame bliver behandlet på tandklinik